Belgian Chinese Crested, Peruvian & Xolo Club

Enkel fokker leden die zich engageren onze Etische code te respecteren, worden vermeld op onze website.

Ethische code fokkers

 1. 1. Men zal als fokker ten allen tijde de sportieve bevoegdheid van de KKUSH (of Raad van Beheer) erkennen, waarvan hij geacht wordt de reglementen te kennen.

  2. Hij zal voor het fokken slechts honden gebruiken die drager zijn van een stamboom erkend door de KKUSH en de FCI.

  3. Hij zal voor het fokken slechts honden gebruiken die drager zijn van een stamboom erkend door de KKUSH en de FCI.

  4. Hij zal zich beperken tot het fokken van maximum twee rassen en de verkoop van honden van eigen fok. Het inkopen en verkopen voor verdere verkoop mag enkel bij uitzondering gebeuren, zo niet zal dit beschouwd worden als het optreden als “hondenhandelaar” wat volledig in tegenspraak is met de opvatting van onze club en de organisatie KKUSH.

  5. Hij zal de reglementen betreffende de dek- en geboorteaangiften stipt naleven door ze tijdig in te zenden. 1 exemplaar aan de KMSH (raad van beheer) en 1 exemplaar aan ons als rasvereniging.

  6. Deze dek- en geboorteaangifte moet vergezeld zijn, voor de rasvereniging, van de testresultaten van zowel vader als moeder van het nest :
  Voor de Chinese naakthond : PLL, Prcd-PRA d en ECVO  van maximum 1 jaar oud en patella test.
  Voor de Peruanen (small):  ECVO van maximum één jaar oud, Patella
  Voor de Peruanen (medium): ECVO van maximum één jaar oud, Patella, HD
  Voor de Peruanen (grande) : ECVO van maximum één jaar oud, HD
  Voor de Xolo’s (small) : ECVO van maximum één jaar oud, Patella
  Voor de Xolo’s (medium) : ECVO van maximum één jaar oud, Patella
  Voor de Xolo’s (grande) : ECVO van maximum één jaar oud, HD

  7. Hij zal het toezicht van zijn kennels toe laten.

  8. Hij zal geen teven laten dekken voor de leeftijd van 15 maanden. Uiteraard is niet elke teef volwassen genoeg op die leeftijd, daarom raden we aan een minimumleeftijd van 18 maanden aan te houden.

  9. Reuen mogen niet eerder dekken dan hun 12 maanden. Ook hier raden we aan toch een wat oudere reu te gebruiken en 18-24 maanden aan te houden. De fokker moet bedacht zijn om zijn reuen veelvuldig in te zetten om “popular sire syndrome” te vermijden.

  10. De maximum leeftijd voor het gebruik van zowel teef als reu in de fok is 10 jaar. Per uitzondering kan hiervoor toestemming gevraagd worden aan de rasvereniging die dan hun advies geeft aan de KMSH.

  11. Het aantal nesten per teef is beperkt tot 2 nesten per 2 jaar  (volgens de KMSH) wij raden echter aan nooit twee nesten na mekaar te doen – dit laat de fokker toe zelf de meest geschikte tijdperken te kiezen, door bijvoorbeeld 2 opeenvolgende nesten met één jaar rusttijd, hetzij 1 nest per jaar.

  12. De fok tussen bloedverwanten broer/zus – vader/dochter – Moeder/zoon is verboden, (behalve mits schriftelijke toelating aan te vragen aan de KMSH en dit minstens 6 maanden op voorhand.
  13. Hij zal al zijn pups laten identificeren volgens de geldende regels. (chippen)

  14. Hij zal zijn pups tijdig laten vaccineren en minstens 4 x ontwormen voor hun vertrek naar hun nieuwe thuis op 9 weken.

  15. Hij zal als fokker alles in het werk stellen om zijn pups zo goed mogelijk te socialiseren om hun een zo stabiel mogelijke basis mee te geven.

  16. Hij zal kieskeurig zijn wat betreft het uitzoeken van toekomstige eigenaars van zijn pups.

  17. Hij beseft ter dege dat hij voor de rest van hun leven verantwoordelijk blijft voor het welzijn van de door hem gefokte pups.